Plaćanje bankovnim transakcijama

Nelly domaća radinost

Ovdje možete pronaći upute ukoliko želite platiti bankovnom transakcijom (uplatom na žiro račun).

Podaci za uplatu koje treba unijeti u nalog za uplatu:

----------------------------------
Primatelj: Danijela Lončarić
Mjesto: Zagreb
IBAN žiroračuna: HR5124840083111099734 (Raiffaisen)
Iznos:  ___ kn
Model: HR99
Poziv na broj ostaviti prazan.
Opis plaćanja: (broj narudžbe)
----------------------------------
Kad je žiroračun na privatno ime, uputa banke je, da model treba biti HR99 i poziv na broj prazan.

Iz nekih banaka još uvijek uplate na taj način ne prolaze, pa u tim slučajevima treba staviti model HR00 i u poziv na broj staviti broj narudžbe.
NAPOMENA:
Ukoliko Vaša uplata ne prolazi s modelom HR99 i praznim pozivom na broj, molim stavite
Model: HR00
Poziv na broj: (broj narudžbe)